Cách phát âm chuẩn chữ Q trong tiếng Anh

Cập nhật: 20/08/2016
Lượt xem: 1120

Cách phát âm chuẩn chữ Q trong tiếng Anh

Chữ Q trong tiếng Anh không bao giờ đứng ở vị trí một mình. Khi đi vào từ vựng, chữ Q luôn đi cùng U và QU và được phát âm là /kw/.

Chữ Q với một cụm chữ viết là QUE sẽ được phát âm là /k/, đặc biệt là khi nó là âm cuối của một từ vựng. Chính vì vậy, những từ tưởng chừng khó phát âm như Unique (duy nhất), Cheque (tấm séc) sẽ trở nên rất đơn giản khi cụm chữ -que chỉ cần đọc là /k/.

Cách phát âm chuẩn chữ Q trong tiếng Anh
 
Chữ Q có 3 khả năng kết hợp với các chữ viết khác và có các cách phát âm tương ứng như các ví dụ dưới đây:

A. Chữ cái Q luôn được theo sau bởi U và được phát âm là /kw/

 • 1. equal /ˈiːkwəl/ (adj) ngang bằng
 • 2. equip /ɪˈkwɪp/ (v) trang bị
 • 3. liquid /ˈlɪkwɪd/ (n) dung dịch, chất lỏng
 • 4. qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃən/ (n) bằng cấp, trình độ
 • 5. quality /ˈkwɑːləti/ (n) chất lượng
 • 6. quantity /ˈkwɑːntəti/ (n) số lượng
 • 7. question /ˈkwestʃən/ (n) câu hỏi
 • 8. quick /kwɪk/ (adj) nhanh
 • 9. quiet /kwaɪət/ (n) yên lặng
 • 10. quite /kwaɪt/ (adv) khá
 
Exceptions: liquor /ˈlɪkər/ (n) rượu

B. Tuy nhiên QUE thường được phát âm là /k/

 • 1. boutique /buːˈtiːk/ (n) cửa hàng nhỏ bán quần áo
 • 2. cheque/tʃek/ (n) tờ séc
 • 3. clique /kli:k/ (n) bọn, bè
 • 4. picturesque /ˌpɪktʃərˈesk/ (a) đẹp như tranh vẽ
 • 5. queue/kju:/ (v) xếp hàng

C. CQU được phát âm là /k/ hoặc /kw/

 • 1. acquaint /əˈkweɪnt/ (v) làm quen
 • 2. acquiesce /ˌækwiˈes/ (v) bằng lòng
 • 3. acquire /əˈkwaɪər/ (v) đạt được
 • 4. acquisitive /əˈkwɪzətɪv/ (adj) hám lợi
 • 5. acquittal /əˈkwɪtəl/ (n) việc trả nợ xong
 • 6. lacquer /ˈlækər/ (n) sơn mài

Khóa học bạn quan tâm:


Các khóa học liên quan
Hình ảnh lớp học
ENGLISH HANOI
Địa chỉ: Số 39/59, đường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Email: info@EnglishHanoi.com - Tel: 
(04) 22197676 - 0977 222 855 - Giờ làm việc: 9h – 12h; 14h – 21h

Tăng thứ hạng website trên Google bởi Tất Thành
Để được tư vấn tốt nhất vui lòng gọi:
0977 222 855
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0977 222 855
1 /2 tư vấn viên