Học phí   Học phí khóa học sẽ thay đổi theo từng khóa và từng level bạn đăng ký. Nếu bạn đăng ký Combo các khóa học thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều học phí.

Học phí

Học phí khóa học sẽ thay đổi theo từng khóa và từng level bạn đăng ký. Nếu bạn đăng ký Combo các khóa học thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều học phí.

Nội dung khóa học   Bạn có thể xem chi tiết nội dụng khóa học trong Mục Khóa học của trung tâm.

Nội dung khóa học

Bạn có thể xem chi tiết nội dụng khóa học trong Mục Khóa học của trung tâm.

Cam kết đầu ra   Trung tâm cam kết sau một khóa học bạn sẽ lên một trình độ nếu bạn tham gia đủ 80% khóa học và làm đủ bài tập về nhà theo hướng dẫn.

Cam kết đầu ra

Trung tâm cam kết sau một khóa học bạn sẽ lên một trình độ nếu bạn tham gia đủ 80% khóa học và làm đủ bài tập về nhà theo hướng dẫn.

Phương pháp giảng dạy   Các phương pháp giảng dạy tại English Hanoi đều áp dụng theo các phương pháp đã được trường đại học Cambridge chứng minh và áp dụng nhiều năm và cải tiến để phù hợp với đặc điểm của người Việt.

Phương pháp giảng dạy

Các phương pháp giảng dạy tại English Hanoi đều áp dụng theo các phương pháp đã được trường đại học Cambridge chứng minh và áp dụng nhiều năm và cải tiến để phù hợp với đặc điểm của người Việt.

Câu lạc bộ   English Hanoi không tổ chức các câu lạc bộ vì hầu hết mọi người đều bận bịu với công việc riêng của mình. Chính vì vậy tôi đã tạo ra các hệ thống video để mọi người có thể học qua mạng 24/7.

Câu lạc bộ

English Hanoi không tổ chức các câu lạc bộ vì hầu hết mọi người đều bận bịu với công việc riêng của mình. Chính vì vậy tôi đã tạo ra các hệ thống video để mọi người có thể học qua mạng 24/7.

Giáo viên    Các lớp học sẽ trực tiếp được giảng dạy bởi thầy Patrick và nhóm giảng viên cộng sự. Ngoài bằng cấp cần có, các giảng viên đều là những người yêu nghề và nhiệt tình. Nếu bạn không hợp với phương pháp của thầy cô bạn có thể chuyển sang lớp khác hoặc hoàn lại học phí. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là sự tiến bộ của học viên.

Giáo viên

Các lớp học sẽ trực tiếp được giảng dạy bởi thầy Patrick và nhóm giảng viên cộng sự. Ngoài bằng cấp cần có, các giảng viên đều là những người yêu nghề và nhiệt tình. Nếu bạn không hợp với phương pháp của thầy cô bạn có thể chuyển sang lớp khác hoặc hoàn lại học phí. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là sự tiến bộ của học viên.

Sĩ số lớp học   15 bạn trong một lớp học

Sĩ số lớp học

15 bạn trong một lớp học

Bảo lưu và học bù   Khi bạn không đến lớp thì không được học vào các lớp khác. Vì mỗi một lớp là một tập thể khác nhau. English Hanoi sẽ sắp xếp trợ giảng kèm 1-1 cho học viên để học viên có thể theo kịp lớp.

Bảo lưu và học bù

Khi bạn không đến lớp thì không được học vào các lớp khác. Vì mỗi một lớp là một tập thể khác nhau. English Hanoi sẽ sắp xếp trợ giảng kèm 1-1 cho học viên để học viên có thể theo kịp lớp.

 
Hoan Tien.jpg
CamKET1.jpg
Cam Ket.jpg