fbpx

Khóa học phát âm chuyên sâu

Pronunciation course

 

 • Mô tả khóa học:

 

 • Khóa học bao gồm 12 buổi học phát âm chuyên sâu, 50% – 50% giáo viên Việt Nam và giáo viên bản ngữ đứng lớp. Sau khóa học, học viên sẽ phát âm chuẩn 44 âm trong bảng IPA, các từ vựng độc lập cũng như có thể luyến âm, diễn đạt một cách tự nhiên và cải thiện tốc độ nói tiếng Anh.
 • Đến với khóa học, học viên sẽ được tiếp cận với giảng viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, bề dày kinh nghiệm, nhiệt tình, có kỹ năng phát âm và nói chuẩn, phương pháp và công cụ học gây hứng thú, không nhàm chán theo lối mòn.
 • Khóa học phát âm của English Hanoi đi theo phương pháp “student – centered learning”, học viên được thực hành và luyện tập nhiều, kết hợp với các hoạt động thú vị, hữu ích trong lớp học nhằm khơi gợi cảm hứng và cải thiện khả năng phát âm cũng như giao tiếp tiếng Anh.

 

 • Syllabus: 

 

Lesson Content
1
 • Overview of pronunciation & IPA.
 • Monothongs 1: The vowel sounds / ɪ / /i:/ / ʊ / /u:/.
2
 • Monothongs 2: /ɑ:/ / ʌ / / ə /.
 • Monothongs 3: /ɔ:/ /ɒ/ /e / /æ/ /ɜ:/.
3
 • Diphthongs: /ɪə/ /eə/ /ʊə/ /aɪ/ /ɔɪ/ /əʊ/ /aʊ/.
4
 • Consonants: voiced and unvoiced.
 • The plosive sounds: /p/ /b/ /t/ /d/ /k/ /g/.
5
 • The fricative sounds /f/ /v/ /θ/ /δ/ /s/ /z/.
 • Fricatives and affricates  /∫/ /ʒ/ /t∫/ /dʒ/.
6
 • Nasals and other sounds /m/ /n/ /ɳ/ /l/ /r/ /h/ /j/ /w/.
 • Consonant clusters 1: Consonant cluster at the beginning and middle of words.
7
 • Consonant clusters 2: Consonant clusters at the end and across words.
 • Linking sound, linking words.
8
 • Strong and weak forms: pronouns, possessives, conjunctions, prepositions.
 • Strong and weak forms: Auxiliary verb.
9
 • Pronouncing ‘s’ endings, pronouncing past tenses.
 • Syllables, stress in two-syllable words, longer words and compound words.
10
 • Tones in asking for information
 • Tones in new and old information
11
 • Continuing or finishing tones.
 • Agreeing or disagreeing tones.
12
 • Revision.
 • Examination.

Tin liên quan

Contact Me on Zalo
0977 222 855