động từ to be

Cách Dùng Động từ "To be" (Phần 3)

Động từ TO BE là động từ cơ bản nhất trong tiếng Anh, nhưng lại là một động từ đặc biệt. Nối tiếp bài học Cách dùng Động từ "To be" trong Tiếng Anh (phần 1) và (phần 2), trong video này thầy Patrick sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng động từ “to be” trong dạng câu nghi vấn tại thì hiện tại đơn.

Để cấu tạo thành một câu hỏi, ta chỉ cẩn đảo động từ “To be” lên đầu câu. Ta có thể rút ra công thức cho thể nghi vấn ở thì Hiện tại đơn như sau:

To be + Subject (Chủ ngữ) +…?

Kết hợp với kiến thức về việc phân biệt được số ít (Singular) và số nhiều (Plural) đã học ở Phần 1, ta kết hợp từng “To be” cho từng chủ ngữ tương ứng:

Am I…? Am I a teacher?

Is he…? Is he a teacher?

Is she…? Is she a mother?

Are you…? Are you working?

Are we….? Are we teachers?

Are they…? Are they children?

Is it…? Is it a pen?

Ta có thể trả lời câu hỏi bên trên như sau:

Trả lời khẳng định:

Yes, S + To be

Trả lời phủ định:

No, S + To be + not

 VD:

Am I a teacher?  Yes, you are

Is he a teacher? Yes, he is

Is it a pen? No, it is not/ No, it isn’t

Are you working? Yes, I am

Are we teachers? No, we are not/ No we aren’t

Hy vọng bài học này của thầy Patrick và cô Lan Anh đã giúp các bạn hiểu hơn về cách dùng động từ “to be” ở thể nghi vấn. Nếu bạn chưa xem bài học về cách sử dụng động từ “To be” dạng câu khẳng định và phủ định, hãy xem lại bài học Cách dùng Động từ "To be" trong Tiếng Anh (phần 1) và (phần 2) tại English Hanoi để có thể hiểu thêm về cách sử dụng động từ “to be” nói riêng và đồng thời có thêm những kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nói chung nhé. 

Bạn có thể tham khảo khóa học tiếng Anh giao tiếp khóa học IELTS của English Hanoi

Bạn muốn được tư vấn 1-1 có thể gọi điện cho chúng tôi 0977-222-855

Chúc bạn học tốt!

Cách Dùng Động từ "To Be" (Phần 2)

Động từ “to be” là loại động từ cơ bản nhưng lại là kiến thức vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong ngữ pháp tiếng anh cơ bản. Nối tiếp bài học Cách dùng Động từ "To be" trong Tiếng Anh (phần 1), trong video này thầy Patrick sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng động từ “to be” trong dạng phủ định tại thì hiện tại đơn và một số lưu ý khi dùng từ ở dạng viết tắt.

Khi muốn diễn đạt một điều gì đó là không đúng, không phải, ta sẽ thêm NOT vào sau động từ “to be”. Công thức cho thể phủ định như sau:

Subject (Chủ ngữ) + to be + not

Kết hợp với kiến thức về việc phân biệt được số ít (Singular) và số nhiều (Plural) đã học ở Phần 1, ta kết hợp từng “To be” cho từng chủ ngữ tương ứng:

I am not...  I am not a teacher

She is not...  She is not a teacher

He is not...  He is not a teacher

You are not...  You are not students

We are not...  We are not students

They are not...                     They are not doctors

It is not… It is not a chair

Để tối giản hóa, bạn có thể sử dụng dạng viết tắt như sau:

I am not = I’m not

He is not = He isn’t = He’s not (Tương tự với “She” và “It”)

You are not = You aren’t = You’re not (Tương tự với “We” và “They”)

Lưu ý: Từ “Ain’t” có thể được dùng thay thế cho am not, isn’t, aren’t trong một số trường hợp (Chủ yếu dùng trong văn nói thường ngày, không trang trọng). Bạn không nên sử dụng từ “Ain’t” tuy nhiên bạn vẫn nên hiểu để nhận biết nó trong một số văn cảnh nhất định (Ví dụ: trong phim ảnh, bài hát, …)

VD:

He ain’t here = He isn’t here

This ain’t gonna work = This is not going to work

 Hy vọng bài học này của thầy Patrick và cô Lan Anh đã giúp các bạn hiểu hơn về cách dùng động từ “to be” ở thể phủ định cũng như một số lưu ý khi sử dụng dạng viết tắt. Hãy tiếp tục theo dõi phần 3 tại English Hanoi để có thể hiểu thêm về cách sử dụng động từ “to be” nói riêng và đồng thời có thêm những kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nói chung nhé. 

Bạn có thể tham khảo khóa học tiếng Anh giao tiếp khóa học IELTS của English Hanoi

Bạn muốn được tư vấn 1-1 có thể gọi điện cho chúng tôi 0977-222-855

Chúc bạn học tốt!

Cách Dùng Động từ "To be" (Phần 1)

Động từ là kiến thức vô cùng quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Có 2 loại động từ: Động từ thường và động từ "to be". Động từ “to be” là loại động từ đơn giản nhất của tiếng Anh, tuy nhiên thiếu kiến thức căn bản về động từ to be sẽ khiến việc học tiếng khó khăn hơn rất nhiều. Trong video này, thầy Patrick sẽ hướng dẫn bạn: động từ "to be" là gì? Các dạng của động từ '"to be" và cách dùng chúng với các ngôi khác nhau.

Đầu tiên khi bắt đầu bài học về “to be” bạn phải phân biệt được số ít (Singular) và số nhiều (Plural). Thực ra điều này rất dễ hiểu: Một được xem là số ít (singular) (I, you (bạn), he, she, it). Từ hai trở lên được xem là số nhiều (plural) (you (các bạn), we, they)

Trong thì hiện tại đơn, “to be” có tất cả 3 biến thể là: am/is/are. Ta dùng các biến thể đó tương ứng với chủ ngữ nhất định, như sau:

* am: Dùng cho chủ ngữ duy nhất là I

I am... (Tôi là…)

I am a teacher

 * is: Dùng cho chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, bao gồm “he, she,it” và bất cứ danh từ số ít nào
                        She is ... (Cô ấy là...)

She is a woman

             He is ... (Anh ấy là…)

He is a man

             It is... (Nó là…)

It is a pen

* are: Dùng cho chủ ngữ là “you, we, they” và bất cứ chủ ngữ số nhiều nào 
            You are … (Bạn là…/ Các bạn là…)

You are a mother

You are students

            We are … (Chúng ta là…) (Lưu ý: We= I + you)

We are people

            They are … (Họ là…)

                        They are doctors

Hy vọng bài học này của thầy Patrick và cô Lan Anh đã giúp các bạn phần nào định hình được thế nào là “to be” sử dụng động từ “to be”. Từ đó giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ để vận dụng trong quá trình làm bài lẫn giao tiếp hàng ngày. Hãy tiếp tục theo dõi phần 2 và phần 3 tại English Hanoi để có thể hiểu thêm về cách sử dụng động từ “to be” nói riêng và đồng thời có thêm những kiến thức để học tiếng anh cơ bản nói chung nhé. 

Bạn có thể tham khảo khóa học tiếng Anh giao tiếp khóa học IELTS của English Hanoi

Bạn muốn được tư vấn 1-1 có thể gọi điện cho chúng tôi 0977-222-855

Chúc bạn học tốt!