Ngay cả đối với những người đã học Tiếng Anh trong một thời gian rất dài, bạn đã bao giờ cảm thấy lúng túng khi có người hỏi bạn về một tháng nào đó trong Tiếng Anh chưa ? Khá là phổ biến phải không ? Chúng ta đã học về nó rất nhiều lần nhưng mỗi lần khi giao tiếp, chúng ta lại không thể có phản xạ thật nhanh được. Vậy hôm nay, chúng ta hãy cùng chú ý, theo dõi bài học của thầy Patrick về cách nói tháng trong năm để có thể thật sự nhớ nhé ! Bắt đầu thôi !

Months

Từ đầu tiên đối với chúng ta phải không, ai cũng đều đã biết từ này. Nhưng hãy nhớ cách phát âm làm sao cho thật chính xác nhé. Hãy nhớ đọc âm “ths” ở cuối câu nếu bạn không muốn đọc sai ngay từ đầu đấy.

January /ʤænjuəri/( tháng 1)             July /dʒulai/( tháng 7)

February /februəri/( tháng 2)              August /ɔːgʌst /( tháng 8 )

March /mɑrtʃ/ ( tháng 3)                     September /septembə/ ( tháng 9 )

April /eɪprəl/  ( tháng 4 )                      October /ɒktəʊbə/ ( tháng 10 )

May /meɪ/    ( tháng 5)                       November /nəʊvembə/ ( tháng 11)

June /dʒuːn/  ( tháng 6)                       December /dɪsembə/  ( tháng 12)

Hãy chú ý việc phát âm tháng 2 – February /februəri/ để có thể nói sao cho chuẩn nhất nhé. Khá dễ dàng và đơn giản phải không ? Tuy nhiên, mọi người hãy cố gắng luyện tập thật nhiều để có thể phản xạ thật tốt nhé !

Hy vọng, bài học hôm nay của English Hanoi có thể giúp cho các bạn trong việc nói Tiếng Anh phản xạ một cách tốt hơn. Hãy cùng chú ý theo dõi những bài học tiếp theo để không bỏ lỡ kiến thức nào nhé !Tham khảo các khóa học giao tiếp của thầy Patrick ở đây nhé —> Tiếng Anh giao tiếp